Εταιρεία

Η Ιστορία μας

Μέχρι το έτος 1918 το ρύζι δεν καλλιεργούταν στην Ελλάδα. Το έτος αυτό ο ιδρυτής της εταιρείας μας Παναγιώτης Γαλανάκης έφερε πρώτος σπόρο από τις Η.Π.Α. και τον καλλιέργησε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας. Το έτος 1919 ίδρυσε στην ίδια πόλη το πρώτο στην Ελλάδα εργοστάσιο επεξεργασίας ρυζιού.

Έλεγχος ποιότητας

Εξονυχιστικός έλεγχος κατά την διάρκεια της επεξεργασίας για την παραγωγή του τέλειου τελικού προϊόντος.

Μενού